Zrealizowane zadania publiczne, profilaktyka w placówkach szkolnych i innych

 

2012 r. Zadania publiczne „Aktywny wygrywa” oraz „Wiem, więc wspieram”, na które przyznano dotację z UM Rybnik. Prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień, zajęcia profilaktyki uzależnień w szkołach na terenie Rybnika, wyjazdy integracyjne. 

2011 r. Zadanie publiczne „Postaw tamę uzależnieniom”, na które przyznano dotację z UM Rybnik: prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień, zajęcia profilaktyki uzależnień w szkołach na terenie Rybnika, wyjazdy integracyjne.

2010 r. Zadanie publiczne „Program wsparcia dla abstynentów WWW czyli wygrałem, wyszedłem, wracam” na które przyznano dotację z UM Rybnik.

2009 r. Zadanie publiczne ,,Tama”- współfinansowane ze środków UM Rybnik.

2008 r. Współpraca  ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Maroko-Nowiny i Młodzieżowym Domem Kultury w Rybniku przy realizacji zadania współfinansowanego przez Miasto Rybnik ,,Akcja Lato i Zima na Nowinach 2008” - przeprowadzenie cyklu spotkań z dziećmi i młodzieżą dotyczących profilaktyki uzależnień

2007 r. Zadanie publiczne „Rybnik bez narkotyków” - współfinansowane ze środków  Miasta Rybnik. Oprócz naszej podstawowej działalności (punkt konsultacyjny, zajęcia profilaktyczne, szkolenia), w ramach tego projektu (współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Rybniku) mogliśmy zorganizować forum dyskusyjne dla przedstawicieli instytucji oświatowych i innych, związanych z problemem narkomanii, które spotkało się z dużym zainteresowaniem.

2007 r. Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Rybniku  przy wykonaniu zadania ,,Nie biorę narkotyków- kreci mnie moja pasja” realizowanego w ramach rządowego programu ,,Zero tolerancji dla przemocy”.

2006 - 2007 r. Współpraca z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku w zakresie udostępnienia dla Stowarzyszenia STACJA pomieszczeń na prowadzenie działalności statutowej – w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień.

2006 r. Zadanie publiczne „Narkotyki – droga donikąd” - współfinansowane ze środków Miasta Rybnik. We współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Rybniku w roku 2006 zorganizowaliśmy  konkurs na plakat antynarkotykowy oraz imprezę profilaktyczną dla młodzieży pod hasłem „NARKOTYKI – DROGA DONIKĄD” (warsztaty, projekcja filmu i prelekcja dotycząca narkotyków). Wzięło w niej udział 60 osób. Wydrukowaliśmy plakat antynarkotykowy wyłoniony spośród prac biorących udział
w konkursie.


W ramach działalności punktu konsultacyjnego współpracowaliśmy do tej pory z instytucjami i osobami mającymi kontakt z młodzieżą i osobami uzależnionymi, m. in. z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi.

Prowadziliśmy również zajęcia profilaktyki uzależnień w innych miastach: Wodzisławiu Śl., Raciborzu, Pszowie, Rydułtowach, Kędzierzynie-Koźlu, Dąbrowie Górniczej, Żorach, Wrocławiu.

Podziekowanie Zespołu Szko-Ponadgimnazjalnych w Rydutowach